Faculty psychiatry

Faculty

 • Dr. B.N. Gangadhar
 • Dr. Santosh K. Chaturvedi
 • Dr. Sanjeev Jain
 • Dr. Mathew Varghese
 • Dr. Prabha S Chandra
 • Dr. Pratima Murthy, HOD
 • Dr. Y.C. Janardhan Reddy
 • Dr. Vivek Benegal
 • Dr. Jagadisha Thirthalli
 • Dr. John P John
 • Dr. Suresh Bada Math
 • Dr. G. Venkatasubramanian
 • Dr P T Sivakumar
 • Dr. Geetha Desai
 • Dr. Shivarama Varambally
 • Dr. Prabhat Kumar Chand
 • Dr. Muralidharan K
 • Dr. Harish T
 • Dr. Santosh Loganathan
 • Dr. V. Senthil Kumar Reddi
 • Dr. C. Naveen Kumar
 • Dr. Arun K
 • Dr. Shyam Sundar
 • Dr. Preeti Sinha
 • Dr. Sydney Moirangthem
 • Dr. T Sivakumar
 • Dr. N. Manjunatha
 • Dr. Urvakhsh M Mehta
 • Dr Naren P Rao
 • Dr. Janardhanan C.N
 • Dr. Biju Viswanath
 • Dr. Sundarnag Ganjekar
 • Dr Krishna Prasad M
 • Dr Ajit Dahale
 • Dr Vijay K G
 • Dr Hareesh Angothu
 • Dr Deepak Jayarajan
 • Dr Shashidhara H N